น้ำตกแสงจันทร์ หรือ “น้ำตกลงรู”

น้ำตกแสงจันทร์ หรือ “น้ำตกลงรู” ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มและได้ชื่อว่าเป็น “Unseen Thailand” ตั้งกำเนิดจากน้ำใน “ลำห้วยท่าโลง” ชื่อของน้ำตกเรียกตามน้ำตกที่โปรยละอองผ่านชั้นหินเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ในช่วงเวลาเที่ยงคืนวันเพ็ญที่แสงจันทร์จะสาดส่องลงรูหินที่เกิดการกัดเซาะของธารน้ำ ดูเป็นประกายสีนวลสวยงาม น้ำจากน้ำในลำธารตามป่าเขาปริมาณมากในฤดูฝน ทั้งไหลแรงและเร็วพัดพาก้อนกรวด/ก้อนหินไหลเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปทำให้เป็นหลุม เป็นหินทรายมีความแกร่งน้อยกว่ากรวดหิน ขยายตัวเป็นหลุมกว้างขึ้นกลายเป็น “น้ำตกลงรู”  บริเวณรอบๆ มีโขดหินเล็กใหญ่เรียงรายกันและมีต้นไม้นานาชนิดคล้ายกับสวนญี่ปุ่น บริเวณด้านล่างเป็นถ้ำสามารถตั้งแคมป์ได้ เหมาะแก่การมาชมน้ำตกช่วงปลายฤดูฝน/ต้นฤดูหนาว เหมาะกับการท่องเที่ยวสำหรับสายลุย สายถ่ายภาพ และคนที่ชอบธรรมชาติต่างพากันมาเยือน ช่วงที่น่าเที่ยวชมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – มกราคม ของทุกปี

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การมาท่องเที่ยวมากที่สุก คือ ช่วงหน้าฝน เนื่องจากน้ำมีปริมาณมาก ทำให้เห็นสายน้ำไหลลงมาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริเวณโดยรอบน้ำตก ยังมีโขดหินและต้นไม้นานาพันธุ์ ทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – มกราคม ของทุกปี ในช่วงน้ำปานกลางละอองน้ำด้านล่างจะเป็นรูปหัวใจ ในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 41 กิโลเมตร

การเดินทาง

การเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกแสงจันทร์ จากผาแต้ม ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 มุ่งหน้าไปทาง อำเภอเขมราฐ จนถึงบ้านนาโพธิ์กลาง ให้เลี้ยวขวา เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้ว ตรงปากทางจะมีป้ายบอกทางไปบ้านทุ่งนาเมือง ให้ขับรถตรงไปเรื่อย ๆ ราว 12 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1)  น้ำตกทุ่งนาเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 4 (คันท่าเกวียน) สามารถไปท่องเที่ยวได้โดยเดินทางไปตามเส้นทางบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม และอยู่ใกล้เส้นทางน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามโขดหิน

2)  น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกชื่อดังจาก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผต.1 (สร้อยสวรรค์) และอยู่ไม่ไกลจาก น้ำตกแสงจันทร์ และน้ำตกนาโพธิ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง 30 เมตร เกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซไผ่ ไหลลงมาบรรจบกันจากสองด้านทำให้มีลักษณะคล้ายสร้อยคอ ก่อนจะไหลลงสู่ แม่น้ำโขง

3)  อุทยานแห่งชาติผา สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงและเนินเขาสูงชัน ลักษณะสูงต่ำสลับกันทั่วพื้นที่ ดินที่พบในแถบที่ราบลุ่มเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวแถบริมแม่น้ำ มีตะกอนและ ฮิวมัสมาก และห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยใหญ่ ห้วยสร้อย ห้วยหละหลอย ห้วยพอก ฯลฯ ห้วยต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง